Sveriges Konsumenter i Samverkan 

DET EKOLOGISKA VALET

Klara signaler från oss konsumenter till marknaden för ökad ekologisk produktion
Vi konsumenter vill väcka efterfrågan på ekologiska livsmedel. Genom allsidig information vill vi skapa en större medvetenhet om den ekologiska produktionen och dess betydelse i ett större sammanhang, så att efterfrågan ökar. Fler konsumenter blir mer motiverade.
Sveriges Konsumenter i Samverkan har tagit fram ett faktablad "Det ekologiska valet". Det går ut på att fler ska kunna ge klara signaler till marknaden för ökad ekologisk produktion. Informationen är skriven från konsumentperspektivet. Vi tar upp frågor om pris och kvalitet. Konsekvenserna av global handel och nya tekniker diskuteras. Vad betyder det att ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden? Finns det jämförande studier som verkligen visar att ekologisk mat är bättre?

Läs faktabladet
"Det ekologiska valet" här!
Detta faktamaterial har tillkommit med stöd från Jordbruksverket.

Relaterade länkar på hemsidan:
EKOLOGISKTVAL
Ekologisk förädling (projekt)
"Kom till SMÖRGÅSBORDET"
upp