Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2003-01-17


Konsumenterna upprörda över
prisskillnaderna på ekologisk potatis


Sveriges Konsumenter i Samverkan har gjort en prisundersökning i svenska butiker på potatis, KRAV-odlad och konventionell. Den har genomförts med hjälp av frivilliga över hela landet och nyligen avslutats. Resultatet är både chockerande och överraskande.

Odlarna klagade i höstas att de klarar inte den ekologiska odlingen om de inte får något högre priser från handeln och hur svarar handeln på det? Undersökningen visar nu att pressen på producentpriserna inte alls slår igenom till konsument. Konsumenterna reagerar på de ibland för höga priserna.

Sveriges Konsumenter i Samverkan driver ett projekt, med ekonomiskt stöd från Konsumentverket, för att stimulera efterfrågan på ekologiska produkter. Vår tes var att de stora prisskillnaderna inte var motiverade och sjunker de högsta priserna så får man en ökad konsumtion som effekt.

- Att priserna i olika butiker varierar mellan 4:90 och 11:65 och att COOP ligger högst i genomsnitt, är ett både chockerande och överraskande resultat av vår nu avslutade prisundersökning. Detta är verkligen inte ett exemplariskt stöd för den ekologiska odlingen, som vissa kedjor gör gällande i reklamen, konstaterar Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Från visst håll verkar det mer som man motarbetar eller passar på att ta betalt så länge en del vill betala. Motivet för en så stor prisskillnad finns inte, det visar bara hur godtyckligt man sätter sina priser i handeln. Någon ändring blir det heller inte om utländska kedjor kommer in i Sverige, de är inte intresserade av att sälja ekologiska produkter, bara slåss med låga priser oberoende av kvalitet och ofta med lägre kvalitet.

Genomsnittspriserna avslöjar också de olika kedjornas inställning till eko-produkter. Hemköp låg på ett genomsnitt på 6:90 kr/kg och ICA på 7:85 medan COOP överraskade med att ligga högst på 8:90. Dessa skillnader kan ju inte ha med potatisen att göra utan visar på skillnader i policy snarare.

- Resultatet av vår undersökning är mer förvånande än vi väntat oss, men visar ju tydligt vad många hade på känn. De höga priserna är en broms för att vi ska få mera ekologiska produkter till intressantare priser, något som konsumenterna tydligt visar intresse för, säger Martin Frid, ansvarig för projektet.

Vi kommer nu att fortsätta att undersöka olika produkter för att sätta fokus på höga priser som inte måste vara så höga. Det är inte en jakt på låga priser vi är ute efter utan att inte behöva betala onödigt mycket eller bli lurade. Allt behöver göras för att stimulera den ekologiska konsumtionen.

Läs hela undersökningen >>
Löpande information om kommande aktiviteter i projektet "ekologiskt val" >>

upp

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se