Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Den hållbara och uthålliga vägen mot framtiden

Sett ur alla medborgares perspektiv omfattar det:

Bättre miljö
Resursbevarande produktion
Respekt för livet
God fysisk och mental hälsa
Social rättvisa
Rättvis fördelning
Fredlig samlevnad
Mera
Kunskap om behov och val