Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-10-11


Ekologisk mjölk innehåller mera E-vitaminer

Det är Danmarks JordbrugsForskning som gjort studien och man tror det beror på att korna på ekologiska gårdar äter mera gräs i stället för kraftfoder som konventionella kor får för att mjölka mera.
Den högre halten av E-vitamin gör den nyttigare och imunförsvaret stärks.

Professor Lars O Dragsted från Danmarks Födevareforskning kommenterar att även om skillnaden inte är så stor så kan det betyda att liknande effekter kan hittas i andra produkter.

Chefen för Ökologisk Landsforening, Knud Erik Sörensen kommenterar att konsumenterna köper ekologiskt därför att det är en naturligare produktion som ger sundare livsmedel. Undersökningen visar att deras antaganden håller sig.

Läs direkt i Jyllans-Posten på länkar:
Flere vitaminer i økologisk mælk >>
Flere vitaminer i økologisk mælk >>

upp