Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-03


Swedish Meats anser Eko-kött olönsamt


Slakterikoncernen Swedish Meats nytillträdde direktör Åke Modig meddelade den 21 mars att
ekologiskt inte är lönsamt för Swedish Meats, som står för mer än 90 procent av den ekologiska slakten och försäljningen av ekologiska kött- och charkprodukter i Sverige. Under 2005 sålde företaget ekologiskt kött för 94 miljoner kr. I konsumentledet beräknas värdet till ca 235 miljoner kr. Den totala omsättningen för Swedish Meats hamnade på 8,7 miljarder under 2005 och den ekologiska försäljningen står för 1 procent av försäljningen.

Lite huvudräkning ger en reflektion om var mellanskillnaderna hamnar!
Om SM säljer för 94 miljoner, hur mycket får då köttuppfödarna för sina ekologiskt uppfödda djur? Hör av er, ni som står för den ekologiska produktionen! Vi konsumenter får i alla fall betala 235 miljoner för ert kött!

Åke Modig fortsätter: ”Den ekologiska affären är inte lönsam för Swedish Meats idag men företaget har lönsamhetsproblem även på det konventionella området. Den största enskilda faktorn för att få lönsamhet på den ekologiska sidan är att sälja större andel av djuret som ekologiskt. I dag säljs till exempel bara en tredjedel av KRAV-lammet som ekologiskt.

Kommentar: kanske inte så konstigt! Det är något som inte stämmer i hela kedjan och att bara sluka konkurrenter för att få monopol är också kostsamt. Varför inte sluta med att stycka de stackars lammen i små kotletter som säljs till skyhöga priser? Sälj halva lamm, eller i vart fall som racks och olika delar (i låda )som dillkött (mums) samt som stek, det blir billigare och många kan hantera det, om det blir till skäliga priser.

Dessutom borde ni inte utmana konsumenterna med att truga på dem kött från GMO-uppfödda djur, när ni så väl vet att vi inte vill ha det. Det går inte att tvinga konsumenter. Läs förresten inlägget här i samma nyhetsbrev om vem som kommer att bestämma utvecklingen inom EU för GMO-produkterna. Lyssna på kunderna!

upp