Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-08-18  
Diskussion om ekologisk produktion

Den 7 december bjöd jordbruksminister Eskil Erlandsson in representanter från industrin, branschen och bondeorganisationerna för att diskutera ekologisk produktion.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson inledde mötet om ekologisk produktion där representanter från industrin, branschen och bondeorganisationerna deltog.

Efterfrågan på ekologiska produkter är stor, men tillräckligt mycket produkter kommer ändå inte ut på marknaden. Regeringen satsar idag mer än 550 miljoner kronor om året genom miljöersättning till ekologiska produktionsformer, ändå klarar man inte av att tillgodose efterfrågan. Därför bjöd Eskil Erlandsson in till diskussion om hur näringen ser på problemet och hur det kan lösas.

Nedan finns en sammanställning av de
åsikter som framfördes vid diskussionen:


• Det finns en oerhörd potential för att öka försäljningen av ekologiska livsmedel, men brist på varor och brist på ett varierat utbud utgör ett problem. Det är viktigt att producenterna kan ha ett jämnt och tryggt varuflöde.

• Flera aktörer efterfrågar bättre samverkan mellan olika aktörer som handeln, konsumenter, producenter och branschorganisationer. Aktionsplanen som Ekologiskt forum/KSLA nyligen presenterade framfördes som ett bra exempel på arbete som skett i bred samverkan. Handeln uppger att de har börjat arbeta med en gemensam aktionsplan/säljplan för dagligvaruhandeln, dvs. ett av förslagen i aktionsplanen. I denna plan föreslås att en branschföreträdande grupp tillsätt.

• Många aktörer efterfrågar fler förädlade produkter, men eftersom den inhemska marknaden är förhållandevis liten (9 miljoner invånare) krävs det troligen ökade exportsatsningar för att på sikt kunna få till stånd ett mer varierat utbud och fler förädlade produkter.

• Det finns ett växande intresse bland jordbrukarna att bedriva ekologisk produktion idag och absolut en potential att öka primärproduktionen. Andelen kvinnor och unga är hög jämfört med konventionell produktion. Däremot utgör dagens höga prisnivåer på t.ex. spannmål en spärr genom att lönsamheten för konventionellt gör att incitamentet att gå över till ekologisk produktion är lägre. Det innebär även ett risktagande att gå över till ekologisk produktion och detta, i kombination med en allmän tveksamhet till ekologisk produktion hos vissa lantbrukare, kan verka hämmande på en ökad produktion.

• Inom vissa sektorer verkar regelverket hämmande för att öka produktionen. Många producenter är tveksamma till att ställa om till ekologiskt beroende på de merkrav det ställer på produktion och dokumentation. Det är därför viktigt med rådgivning.

• Det finns behov av lönsamhetsförbättringar, prisutveckling och fler branschföretag.

• Det är viktigt att synliggöra de mervärden som finns inom ekologiska produktion och ekologiska livsmedel. Lyft fram goda exempel för att sporra andra.

• Regeringen måste visa att man menar allvar med målet om 25 % av den offentliga konsumtionen ska vara ekologiska livsmedel.

• Det behövs ordentlig statistik inom eko-området.

• Ett flertal aktörer föreslog att certifieringskostnaden bör subventioneras med statliga medel. Detta görs dock redan för primärproduktionen genom miljöersättningen och stödet för kvalitetscertifiering.

• Offentliga aktörer måste ställa krav i samband med upphandlingar.

• Är målen tillräckligt välkända ute på gårdarna?

Läs mer på regeringens hemsida >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss