Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-12-02
Information om projekt EKOLOGISKTVAL
med syfte att
öka efterfrågan på ekologiska livsmedel

Sveriges Konsumenter i Samverkan är en konsumentorganisation som arbetar för ökat konsumentinflytande och det här projektet är avsett just för att visa att tillsammans kan vi påverka efterfrågan genom information och aktiviteter. Vi vill hitta en annan form att påverka, just genom konsumentinflytande i stället för genom ökad reklam. Information om vårt arbete finns på vår hemsida http://www.konsumentsamverkan.se och löpande information om projektet och aktiviteterna kommer att läggas ut där på adressen http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekomat/ekologiskavalet/ekoval.html
eller klicka bara på ikonen till höger, lövet med texten EKOLOGISKTVAL.

Vi vill med detta projekt visa på några viktiga argument varför vi ska stimulera efterfrågan på ekologiska livsmedel.
De flesta av oss är medvetna om att det är rätt väg emot ett uthålligare och bärkraftigare jordbruk och att det tar större hänsyn till både vår och djurens hälsa samt till miljön. Men vi tycker också det är viktigt att upplysa om att starka krafter är i rörelse för att motverka och t o m eliminera denna form av hänsynsfullare livsmedelsproduktion. Det är helt enkelt för att den är ett hot emot marknaden för handelsgödsel, bekämpningsmedel, kemiska preparat, men främst kanske för att den hotar införandet av genteknik och genmodifierade organismer i våra livsmedel och på marknaden. Bestrålning av livsmedel är en annan teknik som den ekologiska produktionen säger nej till och därför hotar ju det dessa intressen. Vill vi slippa dessa metoder är det upp till oss att stödja och stimulera den ekologiska produktionen, just genom att handla ekologiskt.

Men det är inte bara information som behövs utan även samarbete lokalt och vi kommer att föreslå att intresserade går ihop lokalt och diskuterar frågorna och kanske t o m går ihop om större gemensamma inköp, kanske i kvarteret eller varför inte på jobbet, och sedan förhandlar med de lokala butikerna för att få bästa pris. Kan vi på så sätt få ner priserna utan att odlarna pressas blir ju de ekologiska produkterna intressantare. För visst kostar de för mycket på sina ställen. Vi börjar just nu med en prisundersökning på ekologisk potatis i jämförelse med konventionell och mellan olika orter.

Vi kommer att hjälpa till och tipsa om hur man bildar lokala s k konsumentpaneler men också om vad man gör på andra ställen, det goda exemplet ska spridas.

Du kan redan nu börja, tipsa dina bekanta, arbetskamrater och grannar. På så sätt kan en grupp snart vara ett faktum.

Till projektbeskrivningen >>

upp