Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Mat till vilket pris?

Onsdag den 19 november var andra kvällen i serien "Vad är det du äter?", samarrangemanget mellan Sveriges Konsumenter i Samverkan och Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg. Miljöförbundet Jordens Vänner svarade för kvällens tema som drog ett tjugotal personer.

Natur och människa får betala ett högt pris i jakten på en allt lönsammare produktion. Regnskogsgruppen inom Miljöförbundet Jordens Vänner tog flera exempel på denna jakt efter mer och mer pengar.

Ett exempel på denna rovdrift är skövlingen av regnskog för att bereda plats för exempelvis palmoljeodlingar, soja odlingar samt kaffeodlingar. Som exempel kan nämnas att för den svenska konsumtionen av kaffe behövs en areal som motsvarar Vätterns storlek!
Vi som konsumenter kan göra stora insatser genom att efterfråga och köpa ekologiskt/kravmärkt eller rättvisemärkt kaffe.

En annan insats att fråga efter vad det är för sorts vegetabiliskt fett som användes i exempelvis kex, kakor mm och också hellre efterfråga och köpa de ekologiska/kravmärkta sorterna. Palmolja användes i stor utsträckning i vegetabiliska fetter och är en av orsakerna till skövlingarna av regnskog.

En fråga att fundera på efter kvällens föreläsning är - "mat till vilket pris och billigt för vem?"

Tillbaka till föreläsningsserien >>

upp