Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Vem tjänar på storskalighet och vem förlorar?

Varför kan man ha småskalig produktion i Schweiz men inte i Sverige, en av frågorna som löpte genom kvällen den 26 november, den tredje i serien "Vad är det du äter?" Drygt tjugo personer hade kommit för att lyssna och diskutera denna fråga.

Strukturomvandlingen i Sverige från många små livsmedelsföretag till färre stora har gått snabbt!
Exempelvis fanns det år 1950 ca 690 mejerier, år 1990 hade antalet minskat till 60! Att jämföra med Schweiz många hundra småmejerier.

År 1950 fanns det 268 000 mjölkleverantörer och ca 1 635 000 kor i Sverige, idag 10 000 och ca 150 000 kor. Sverige är det land i Europa som har den effektivaste mjölkproduktionen.

Mellan år 1980 och år 2000 slog 900 stormarknader ut 11 000 småhandlare.
När Torp köpcentrum etablerades i Uddevalla ökade inköpsresorna. 40 procent av kunderna ökade sitt shoppingrelaterade bilåkande med drygt 400 procent! Det har visat sig att det blev inga energivinster genom sammanslagningen av butiker.

Frågor att ställa efter kvällen är - Vilka är vinnarna i det storskaliga systemet? Vad innebär denna storskalighet för oss människor? Är ett storskaligt system det mest ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara?

Tillbaka till föreläsningsserien >>

upp