Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-03


Det går dåligt för ekologisk mat i Sverige

Svenska Dagbladet rapporterade den 29 april att:
"Världsmarknaden för ekologisk mat uppgår enligt KRAV till cirka 28 miljarder dollar och den växer med cirka sju till nio procent per år. Trots att 96 procent av Sveriges konsumenter känner till KRAV-märkningen är andelen bara 3 procent i Sverige, medan det växer starkt i många länder, som Danmark och USA."

Vi undrar nu, beror det på att man har marknadsfört de ekologiska produkterna dåligt i Sverige, eller har handeln förblindat oss konsumenter med all sin prisinformation och fokus på lägre priser? För det kan väl inte vara okunskap eller ointresse från konsumenternas sida?

Läs hela artikeln Ekologisk mat inget för svensken i Svenska Dagbladet.
upp