Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-11-14

Spannmålsodlarna förlorade i målet om KFs reklam för ekologiskt

Spannmålsodlarna har stämt KF för flera inslag där man gjort reklam för "icke besprutade livsmedel". Bland annat påstår man att det sätter bönderna i dålig dager. Men vi som följer den ekologiska odlingen och marknaden är bekymrade över alla attacker som kommer kontinuerligt från kemikalietillverkarna.

GMO-förespråkarna, forskare som är positiva till GMO, intresseorganisationer - alla känner sig hotade av den ekologiska odlingens framsteg och ökade andel av marknaden. Vi ser en systematik i detta och därför ser vi det som viktigt att vi konsumenter verkligen värnar om att gynna det ekologiska, om vi vill komma bort från den kemikaliserade matproduktionen.

Spannmålsodlarna får nu betala KFs (COOPs) rättegångskostnader på nära 1.5 miljoner kronor.

Läs COOPs pressmeddelande (pdf-fil) >>
upp