Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


INBJUDAN            2003-10-06
Till intresserade
av ett uthålligt samhälle

Välkommen till ett diskussionsmöte i Göteborg 22 oktober
kl 14-17 på EKOCENTRUM om den ekologiska framtiden

Vi arbetar f n med två projekt, med stöd av Konsumentverket, ett för att hitta metoder att öka den ekologiska konsumtionen och ett för att påverka de ekologiska regelverken.

För att diskutera det senare inbjuder vi därför intresserade att träffas på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg den 22 oktober mellan 14.00 och 17.00.

Vi har skrivit ett dokument som vi översänt till KRAV för en vidare diskussion. Det finns att läsa här.

Den ekologiska odlingen och produktionen står inför många utmaningar, inte minst hot från intressenter som ser sina verksamheter hotade. Därför är det viktigt att vi mobiliserar alla krafter för att öka intresset för en utveckling i ekologisk och hållbar riktning. Faktorer som är viktiga för att lyckas är :

 
Kännedom (kunskap) om den ekologiska odlingen och produktionens särart
Tillgången till ekologiska produkter i vanliga affärer
Förtroendet från konsumenterna måste stärkas
Prisbilden får inte avskräcka.

Just frågan om förtroendet hänger mycket samman med hur regelverket utvecklas och därför behöver vi träffas för att diskutera just denna fråga och här gäller det att intressenter från olika organisationer, myndigheter, näringslivet m fl pratar ihop sig så vi drar åt samma håll.

Bengt Ingerstam
ordförande


För denna information svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se