Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2000-02-22 


Gemensamma ståndpunkter om ekologiska livsmedel

Representant från Konsument-Forum i Washington: Konsumentorganisationer från USA och Europa har enats om regler för ekologiska livsmedel vid gemensamt möte i Washington i den Transatlantiska Konsument Dialogen, TACD 

Vid ett möte i Washington D.C. i början av februari kom konsumentorganisationer i USA och Europa fram till gemensamma ståndpunkter om ekologiska livsmedel. Mötet enades om att den växande trenden är mycket positiv och att den ekologiska odlingen är här för att stanna eftersom allt fler konsumenter efterfrågar säker mat.  Det dokument som antogs vid mötet togs fram i samråd och innehåller bland annat ett klart ställningstagande för IFOAM, den internationella kontrollorganisationen. 

- IFOAM är den internationella organisation som konsumenterna har fullt förtroende för, säger Martin Frid, Konsument-Forum, som deltog i Washington. D.C.


Dessutom är det viktigt att länder ska få ha andra regelsystem som ställer högre krav, till exempel Biodynamiska föreningens Demeter, som redan finns i 20 länder. 


- Vi kräver även att USA och EU-kommissionen ska skynda sig att komma överens internationellt så att Tredje världens bönder får bättre möjligheter att sälja sina ekologiska varor, säger Martin Frid.

Fri handel med ekologisk mat kan ge miljöfördelar och minska de skador som många odlare drabbas av när de använder bekämpningsmedel. Ett starkt krav från konsumentorganisationerna är att genmanipulerade grödor inte ska få ingå i den ekologiska odlingen. 

Andra ämnen som diskuterades var elektronisk handel, livsmedel och världshandelsorganisationen WTO.  Mötet mellan konsumentorganisationerna och myndigheterna i USA och Europa kallas Transatlantiska konsumentdialogen TACD. 

Vid mötet i Washington D.C. den 10-12 februari träffades över 80 representanter från ca 30 konsumentorganisationer i USA och Europa. Konsument-Forum ingår i Sveriges Konsumenter i Samverkan och bildades 1986. 

För mer bakgrund se http://www.tacd.org
 


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se