Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-02-03


Kravmärket i blåsväder

Livsmedelsverket hotar att dra in Kravs tillstånd att certifiera ekoproduktion. Märkningen av varor med Kravgodkända ingredienser anses vilseledande. Debatten är inte ny. Vi varnade i vårt remissvar den 11 september 2003 för att förväxling lätt kan ske.

Här ett utdrag ur vårt remissvar:
”Vi föreslår i så fall att man anger i text att ”produkten innehåller delvis KRAV-producerad råvara”, men utan att använda KRAV-märket. Dilemmat att konsumenterna tror att produkter som KRAV-märks är kontrollerade är värt en vidare diskussion, det gäller även andra s k produktionsmetodsmärkningar.”
Läs hela remissvaret.

Nu har Livsmedelsverket uppmärksammat frågan och ifrågasätter bl a just detta.
Läs hela notisen från Land Lantbruk här

Vi hänvisar också till vår hemsida och det omfattande materialet om förädling av ekologiska produkter.
upp