Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-10-24

Kunskap om behov och val

Många märken hjälper oss att välja

Vi har en stor mångfald av märken. Det är meningen att de ska underlätta våra dagliga val, påverka oss att välja för en önskad utveckling och hjälpa oss konsumenter i den stora djungeln av budskap att kunna välja rätt.

Vi hinner inte under vår livstid hämta in all kunskap som krävs för att välja rätt för en hållbar utveckling. Regeringen vill att vi ska gå den vägen, myndigheterna arbetar också delvis för det målet och så påpekar man att konsumenterna måste utbildas och få mera kunskap. Då får man nog börja med skolan och radikalt ändra inriktning, väl ute i ”näringslivet” har vi svårt att hinna lära mera. Dessutom är inte alltid budskapen entydiga utan många gånger motstridiga.

En god hjälp att enklare kunna välja rätt med hänsyn till en mängd faktorer har vi genom märkning som oftast ombesörjes av ideella organisationer (SNF, Rättvisemärkt, något fall med producent- och handelsmedverkan (KRAV) men med ekologiska ambitioner, något med konsumentintresset bakom (DEMETER), samt några överstatliga märkningar (Svanen och EU-blomman)

Här hittar du en översikt på de vanligaste märken (klicka)

För oss jäktade konsumenter, med reklam hängande över oss, kan vi inte bättre vägledning få än etablerade frivilliga organisationers bedömning eller överstatliga sådana. Det är den kunskap vi idag kan förlita oss på och det tar inte för lång tid att tillägna sig. Lär dig märkena och välj märkta varor. Undvik samtidigt de mest reklamerade produkterna – om de inte mot all förmodan är märkta.


Mångfald ska blomma

Ibland hör man att ”det är för många märken” eller ”varför har man inte bara ett märke?”.

Det vore att göra det för enkelt men satigt helt omöjligt. Den ”enda” märkningen skulle antingen bli så urvattnad att den skulle vara ointressant eller skulle man aldrig komma överens då allt ska omfattas. Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt.

Men i motsats till det enorma informationsflödet vi får bl a via reklamen är det ofantligt mycket enklare att lära sig de märken vi har. De utgör var och en fyllig bedömning och tillsammans mycket övergripande och omfattande. Just tack vare mångfalden av märken har vi en större kunskapsmassa att ta till oss, snabbt och enkelt.

Märkning är helt enkelt svaret på kravet på mera utbildning och mera kunskaper. Så låt oss ta detta till oss och vara glada för hjälpen att medverka till en snabbare utvecklig mot ett hållbart samhälle.

upp