Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-10-25

Symbolmärken att lita på

Symbolmärken indelade efter organisationstyp
Överstatlig märkning
Myndigheters märkning
Privata märkningar


Symbolmärken indelade efter område
Livsmedel
Hälsa
Miljö
Rättvisa
Övriga

Märken att lita på sammanställda i en tabell

Överstatlig märkning
EUs miljömärke
Jaaa

EU Ekologiskt Jordbruk
JaaaMyndigheters märkning
Svanen miljömärke
Jaaa

Livsmedelsverkets nyckelhål
JaaaPrivata märkningar
KRAV Ekologiskt
Jaaa

SNFs Bra miljöval
Jaaa

Fair Trade Rättvisemärket
JaaaSymbolmärken indelade efter område

Livsmedel
EU Ekologiskt Jordbruk
Jaaaupp