Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-11-04

Föreläsningsserie hösten 2003

"Vad är det du äter?"

Arrangeras av
Sveriges Konsumenter i Samverkan och Ekocentrum


Under ett liv stoppar vi svenskar i oss cirka 70 ton mat och dryck. Det är ungefär lika mycket som fem fullastade långtradare! Vad betyder det för vår hälsa och miljö, när som fjärran?

Under fyra intressanta kvällar har du möjlighet att se, lyssna och diskutera vad som "gömmer" sig i de fem långtradarna samt vilka möjligheter du har att påverka vad långtradarna ska lastas med. Information om föreläsningarna kan även laddas ner som pdf-fil här.

Tid: onsdagskvällar 18.00. Samling från 17.30 i Ekocentrums kafé
Plats: Ekocentrum, Ascheberggatan 44, Göteborg, hållplats Kapellplatsen
  Gratis inträde
   

12 november: "Hälsan och miljön på tallriken"
Vad du lägger på tallriken påverkar både hälsan och miljön. Maten är en del av vår konsumtion som är mycket miljöbelastande men där det också finns mycket man kan göra för att förbättra situationen. Det som är bra för miljön är oftast också bra för hälsan.

Kostekonom Barbro Wallgren och Anders Lund, pedagog på Ekocentrum, ger dig tips och råd för en miljövänligare och samtidigt sundare livsstil.

Läs sammandrag från föreläsningen här >>
 
19 november: "Mat till vilket pris"
Hur påverkas andra av våra matvaruinköp? Globalt och lokalt? Etik på faten?! Billigt för vem?
Kom och diskutera med Miljöförbundet Jordens Vänner.

Läs sammandrag från föreläsningen här >>
 

26 november: " Vem tjänar på storskaligheten och vem förlorar?"

Varför kan man ha småskalig produktion i Schweiz men inte i Sverige? Rationaliseringen av svensk mejerinäring har inneburit att 100-tals mejerier har lagts ner de senaste 50 åren. Vad har vi vunnit och vad har vi förlorat? Sverige valde storskalighet. I Schweiz är bilden en helt annan. Vad innebär det för konsumenter och producenter?

Jan-Erik Andersson, miljöutbildare bl a i Göteborgs kommun och ekobonde. Niklas Wennberg, miljökonsult i Göteborg.


Läs sammandrag från föreläsningen här >>
 
10 december: "Hur kan konsumenten ta makten?"
Som konsument kan du påverka. Men du behöver inte göra det enbart på egen hand. Vad finns det för möjligheter att agera tillsammans?

Barbro Söderberg från Kooperativ handel Fram, en ekologisk dagligvaruaffär i Linnéstaden, berättar om hur affären utvecklats från starten 1984 fram till idag.

Kurt Roos
talar om "nytillskottet" i Göteborg, Landsbygdens skafferi i Härlanda. Skafferiet säljer produkter från erfarna lantbrukare, eldsjälar med stolthet och kunnighet som aldrig kompromissar med kvalitén. En av dem är Tua Hurtig Wigforss, även engagerad i Bondens egen marknad med närodlade, egenproducerade produkter. Tua odlar grönsaker, frukt och bär och är intresserad av gamla sorter. Kvällen bjuder dessutom på smakprov från det "västgötska smörgåsbordet".

Läs sammandrag från föreläsningen här >>

Information om föreläsningarna kan även laddas ner som pdf-fil här >>
Läs mer på Ekocentrums hemsida >>
upp