Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-10-11

EU försvårar för import av ekologisk mat från u-länder

Krångliga EU-regler kommer att göra det svårare att importera godkända ekologiska livsmedel från u-länder. Det är resultatet av en misslyckad svensk insats i Bryssel. Bara jordbruksminister Margareta Winberg vågade stå emot förslaget från EU-kommissionen, och det räckte inte.

Den 1 november blir det svårare att importera ekologiska livsmedel till Sverige. Då inför EU ett nytt krångligt system med intyg, som ska följa med varje sändning Kravmärkta bananer, kaffebönor eller andra ekologiska produkter som odlas och tas in från länder utanför unionen. Innan livsmedlen får börja säljas måste fyra olika myndigheter eller andra organ ha skrivit under intyget.

Färska frukter hinner ruttna innan formaliteterna är avklarade, sade en upprörd jordbruksminister vid EU-mötet i förra veckan. Handels- och konsumentorganisationer över hela Europa har protesterat mot de nya reglerna. Från konsumenthåll skrev vi genom AEC - Association of European Consumers ett brev och försökte få EU-kommissionen att tänka om, så att vi konsumenter skulle slippa denna extra byråkrati. Även de kyrkliga biståndsorganisationernas internationella nätverk Aprodev och CIDSE kräver att förordningen dras tillbaka.

Läs mer på Sydsvenska Dagbladets hemsida: EU slår till mot ekologisk import
Läs AECs brev till EU-kommissionen, DG Agri här!
Upp