Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-12-02

OBS! Undersökningen avslutad!
Läs resultaten >>


Delta i SKIS prisundersökning av ekologisk potatis

Odlingen av ekologisk potatis påstås vara i kris. Riskerna är större än i konventionell odling, där man kan använda olika bekämpningsmedel. Odlarna begär att priserna ska komma upp i 3 kronor till 3:50 kronor per kilo för att klara lönsamheten och därmed den fortsatta odlingen. I dag betalar handeln cirka 1 krona mindre.

Priset ut till konsument ligger på mellan 6 kronor och 8 kronor per kilo i olika affärer. Måste man ha så stora påslag just på ekologiskt? Det ger ju mellan 3:50 kronor och 4 kronor bara i påslag innan momsen! DUBBELT så mycket som odlarna får.

Så stor förtjänst har man inte på den konventionella potatisen som till konsument kostar 3:50 kronor i affären inkl. moms.

Det ser ju snarare ut som att handeln försöker antingen bromsa försäljningen av ekologisk potatis, eller passa på att tjäna på den "så länge den finns och några vill betala".

Låt oss kartlägga detta runt landet! Meddela oss vad din butik tar för ekologisk potatis och ange förpackningsstorleken. Uppge samtidigt vad samma butik tar för den konventionella potatisen, antingen det är lösvikt eller i stor påse eller säck. Uppge även där för vilken förpackningsstorlek priset gäller. Sorten är också viktigt att ange då t ex Blå Kongo ju har ett mycket högre pris än vanligare sorter.

Vi sammanställer sedan resultaten och tar upp diskussionen med handelskedjorna och går ut i pressen för att skapa debatt.

upp