Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-08


Giftfri mat bättre för barn

Forskningen kring bekämpningsmedel görs i huvudsak av företagen som tillverkar gifterna. Konsumentorganisationer och miljöaktivister har länge krävt bättre riskbedömning, t ex oberoende studier på de ämnen som bildas när bekämpningsmedel bryts ner. Många uppgifter om ingredienserna i bekämpningsmedel är dessutom hemligstämplade eftersom företagen vill skydda sina produkter så att
konkurrenterna inte kan kopiera dem.

Nu har ansedda National Institute of Environmental Health Sciences publicerat en studie som jämför barn som inte äter besprutad mat, med en kontrollgrupp som fick konventionellt odlade livsmedel. Barnen var mellan 2 och 5 år gamla. De som fick ekologisk frukt och grönsaker hade betydligt färre eller inga restprodukter av bekämpningsmedel i kroppen. Studien som gjordes vid University of Washington kontrollerade sex av de vanligaste ämnen som bildas när bekämpningsmedel bryts ned. I flera fall hade barnen högre halter än vad man normalt uppmäter hos vuxna. Forskarna säger i en kommentar att det bästa sättet att undvika dessa giftiga ämnen är att äta ekologisk mat.

Fler studier behövs men det kostar pengar. Ett bättre alternativ är att fler köper ekologisk mat, särskilt föräldrar bör ta det säkra före det osäkra och se till att barn får ekologisk mat. Även dagis och skolor behöver ta del av resultaten från denna studie, som redan finns publicerad på Internet (klicka på
länken nedan). Sveriges Konsumenter i Samverkan uppmanar föräldrar och andra intresserade att sprida den här viktiga informationen.

Ladda ned hela studien i pdf-format >>

Läs mer på sajterna nedan
MSNBC: New reasons for eating organic? Study finds pesticide-free diet may be
beneficial for children >>

Environmental Working Group: New Study Links Eating Organic to Lowered Pesticide Levels in Children's Bodies >>

upp