Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-11-21


SKIS granskar: Varför är ekologiska grönsaker så dyra?

Många konsumenter reagerar på att ekologiska grönsaker kostar mera. Nu visar flera undersökningar att enskilda butiker i många fall tar ut ockerpriser på KRAV-märkt mat. Skyhöga priser gynnar inte utvecklingen. En anledning kan vara att handeln gärna ser att det fortsätter att vara brist på ekologisk mat i butikerna. Genom att strypa utbudet kan man hålla priserna så höga. Ett ökat utbud skulle sänka priserna - men också butikernas vinst - ett kortsiktigt sätt att tänka som drabbar oss alla!

ATL, lantbrukets affärstidning har avslöjat att butiker ibland tar ut upp till fyra gånger så mycket på försäljningspriset.

Samodlarna säger till ATL att de har låga odlarpriser och säljer billigt till butikerna, men trots det är ibland priserna i butikerna orimligt höga.

Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat, liksom utbudet. I dag finns cirka 3 300 KRAV-märkta livsmedel, mot 400 i början av 1990-talet. Försäljningen av ekologiska grönsaker hos Swegro har t ex ökat med 30 procent det senaste året, vilket är glädjande.

Vilka är mellanleden innan varorna når din livsmedelsbutik?
Dagligvaruleverantörers Förbund, har cirka 200 medlemsföretag som producerar och importerar merparten av alla varor som säljs i Sveriges dagligvarubutiker

Ett urval av grossister som säljer ekologiska livsmedel vidare från lantbrukare:

upp