Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-29

Endast ett godkänt
kontrollorgan i Sverige


Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har både KRAV och Svenska Demeterförbundet varit godkända kontrollorgan för ekologisk produktion enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91. Nu är det dock bara KRAV som är godkänt kontrollorgan i Sverige, eftersom Svenska Demeterförbundet har valt att inte ansöka om förlängt godkännande för 2003.

Svenska Demeterförbundet ska fortsätta arbeta med kontroll och certifiering av biodynamiska produkter, men för att uppfylla kraven i EG:s regler måste Svenska Demeterförbundets odlare även ansluta sig till KRAVs "EU-kontroll" för att produkterna ska få marknadsföras som ekologiska.

Samtidigt rasar debatten om EU-märket för ekologisk odling. Den gemensamma symbolen har inte blivit någon succé och EU-kommissionen undrar om den kan förbättras. I arbetet med aktionsplanen för ekologisk odling i EU har vi föreslagit att ökade resurser läggs på att göra EU-märket mera känt.

Det är ett problem att vissa ekologiska livsmedel märks med en rad olika symboler från olika länder, se exemplet till höger med fem kontrollorgan!Krav-märkt Ekologiskt jordbruk - EG kontrollsystem
upp