Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-06-07

Ekologisk odling bäst i långtidsstudie

Ekologiskt jordbruk betyder kvalitet, inte kvantitet. Detta enligt en ny studie som visar att ekoodling ger 20 procent mindre grödor, men förbrukar bara omkring hälften så mycket energi och gödningsmedel.
Studien, den tidsmässigt längsta jämförelsen, har publicerats i Science, en framstående vetenskaplig tidskrift.

Schweiziska forskare har granskat ekologisk odling i 21 år. Man jämförde ekologisk, biodynamisk och konventionell odling av samma grödor och med samma jordbearbetning. Det är mycket positivt att användningen av konstgödsel och energi kan minska med mellan 20 och 51 % i den
ekologiska odlingen. Forskarna fann också andra föredelar, t ex att myllan har större biologisk mångfald, med fler välgörande daggmaskar, jordmikrober och skadedjursätande skalbaggar.

- Ju större biologisk mångfald, desto mindre energi behöver man lägga på att bearbeta jorden, säger en av forskarna bakom studien.

I Sverige har bl a Naturvårdsverket uttalat sig positivt om studien, och sagt att den schweiziska forskningen är "jätteintressant". Professor Bruno Nilsson, vd för Kungliga skogs- och lantbruksakademien säger till Dagens Nyheter att det är seriösa och duktiga människor som gjort
studien. Däremot behövs mer forskning t ex om kväveläckage inom ekologisk odling. Detta är också första gången tidskriften Science publicerar en europeisk studie om ekologiskt jordbruk. Studien har
blivit mycket omtalad, bl a av BBC.

Läs mer:

Science: Soil Fertility and biodiversity in organic farming

FiBL (Forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk)

Nature: Organic farming means quality, not quantity

Dagens Nyheter: Ekoodling bäst i långtidsstudie

BBC: Organic farming "a realistic choice"

UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS