Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2002-02-12   


Ta bort momsen på ekologisk mat!

Om momsen på ekologiska livsmedel togs bort skulle konsumtionen i Sverige öka med ca 10%, enligt en ny studie från Centre for Agriculture and Environment i Holland och SNM (Stichting Natuur en Milieu) som presenteras idag i Bryssel.

Många konsumenter tycker att ekologisk mat är för dyr. Även om konsumenter förstår fördelarna med odling utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel behövs åtgärder för att göra det möjligt för alla, oavsett inkomst, att ha råd med den ekologiska maten. Sveriges Konsumenter i Samverkan ställer sig bakom de förslag som läggs fram i studien.

Vi uppmanar EU-kommissionen att verka för att momsen tas bort på ekologisk mat. I EU-kommissionens grönbok om integrerad produktpolicy (COM(2001) 68 final) pekar man på differentierade skatter som ett sätt att belöna produktion av varor som är bättre för miljön. Förslaget att reducera momsen på varor med den europeiska miljömärkningen ingår också i grönboken. Studien från SNM visar att effekten av en momssänkning skulle bli särskilt stor i ett land som Sverige, där momsen på livsmedel är 12%. Den slår fast att det är troligt att konsumenterna kommer att köpa mer ekologiskt om priset går ner, samt att lantbrukarna får mer för varorna.

Andra förslag som granskats gäller bl a avgifter på bekämpningsmedel och konstgödsel. Dessa avgifter kan bidra till att fler bönder får bättre möjlighet att lägga om till mer miljövänlig och ekologisk odling. En skatt på bekämpningsmedel i hela EU skulle t ex ge en vinst på 719 miljoner Euro. En skatt på konstgödsel (kväve) skulle ge en vinst på 10 000 miljoner Euro.

Studien visar också att priset inte är den enda, och kanske inte ens den viktigaste faktorn som styr konsumenternas val i butiken. Studien visar att priset på samma ekologiska varor kan variera upp till 40% mellan olika butikskedjor.

Om EU ska kunna få upp andelen ekologisk odlad mark till 10% av hela arealen behövs konkreta åtgärder som snabbt ger resultat. Studien presenteras 12 februari 2002 i Bryssel av European Environment Bureau, AEC - Association of European Consumers och Dutch National Bureau for Food Trade.

Talare vid presskonferensen:
John Hontelez (Secretary General of the European Environmental Bureau, EEB)
Gerwin Verschuur (författare till studien, Centre for Agriculture and Environment, Holland)
Sija de Jong (Dutch National Bureau for Food Trade, CBL)
Anna Sellberg (AEC - Association of European Consumers)


Plats: New Hotel Charlemagne, Boulevard Charlemagne 25-27, B-1000 BrusselsFör denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se