Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Ekologiska livsmedel.....
 
Över 200 000 protesterade mot USDAs regelförslag 
 
980508

Det amerikanska jordbruksdepartementet USDA tvingades backa om sitt förslag om regler för ekologisk odling. Tre kontroversiella områden var genteknik, avloppsslam och fabriksuppfödning av djur. USDA la ut sitt regelförslag på internet och välkomnade kommentarer. Och det fick de!

Över 200 000 protestbrev strömmade in under våren 1998. Opinionen var enig - varken GMO, bestrålning, slam eller djuruppfödningsreglerna var acceptabla. Ekologisk odling följer i allmänhet de riktlinjer som den internationella organisationen IFOAM beslutar om. Att USDA ville tvinga fram egna, mindre radikala regler väckte våldsamma reaktioner hos såväl konsumenter, organisationer och odlare.

Ekologisk odling är en viktig fråga för Konsumenter i Samverkan. Därför agerade vi och vårt brev (remissvar) till amerikanska jordbruksdepartementet kan du läsa här på hemsidan. USDA blev ordentligt överraskade av den massiva internationella opinionen, som tack vare Internet mobiliserade ett sådant starkt motstånd. Läs deras pressmeddelande om en ödmjukare inställning och reaktion:
 http://www.ams.usda.gov/news/orgrule.htm 
 
 

 
Tillbaka         Hem