Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2001-02-03


Vetenskapligt stöd för ekologisk odling


Från bönder i u-länderna kommer nu allt fler rapporter att de får högre avkastning om de slutar med bekämpningsmedel. Det är anmärkningsvärt, enligt vetenskapstidskriften New Scientist, som menar att bevisen är "miljöaktivistens dröm". På små fält som brukas av fattiga bönder har den s k Gröna revolutionens hybridsorter eller modern genteknik inte mycket att erbjuda jämfört med traditionell kunskap och samarbete mellan byar. New Scientist uppmanar forskningsintitut att ta mer hänsyn till denna verkliga "gröna revolution" som är förenlig med målet om hållbar utveckling.

Den 17 augusti 2000 beskrev kinesiska forskare i tidskriften Nature ett projekt som visade att ris gav högre avkastning och inte behövde bekämpningsmedel om man planeterade många olika sorter. Denna intressanta studie är även en viktig pusselbit för alla som kämpar för biologisk mångfald inom jordbruket, s k agrogenetisk diversitet. Genom att plantera många sorters ris får sjukdomar, insekter eller ogräs ingen fördel över livsmedelsgrödan. Denna studie i Yunnanprovinsen är ett genombrott för vetenskaplig forskning om ekologisk odling. Studiens författare kritiserar även den s k Gröna revolutionens hybridsorter och trenden som uppmuntrade bönder att sluta med sina vanliga sorter, som leede till att många planterar en enda sort på stora arealer (monokultur).

New Scientist: The Greener Revolution >>
Nature: Genetic diversity and disease control in rice >>

upp