Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-16

Ekologisk potatis - prisundersökning
- allt i från 4:90 till 11:45!

Sveriges Konsumenter i Samverkan har under fem veckor i december 2002 och januari 2003 låtit undersöka priset på ekologisk potatis i olika butiker runt om i Sverige, främst i Skåne. Undersökningen ingår i ett projekt för att öka efterfrågan på ekologiska livsmedel. Kartläggningen inleddes 2 december med en notis på vår hemsida samt en artikel i Miljömagasinet. Ett epostutskick till SKIS medlemmar och andra intresserade gick också ut i syfte att få fler att delta.

Syftet med undersökningen var att se hur handelns prissättning skiljer sig i olika butiker på olika orter.

Bakgrunden var att odlingen av ekologisk potatis under hösten 2002 påstods vara i kris. I pressen beklagade sig vissa ekologiska odlare över att de får ut för lite för sin KRAV-potatis, trots att priset i butikerna är betydligt högre än för konventionell potatis. Odlarna har också begärt att priset per kilo till dem måste komma upp i 3 kronor till 3:50 kronor per kilo för att de ska klara lönsamheten.

SKIS ville ta reda på om handeln försöker antingen bromsa försäljningen av ekologisk potatis, eller passa på att tjäna på den så länge den finns och någon är beredd att betala trots de höga priserna. Samtidigt är förhoppningen att debatten ska leda till att odlarna får mer per kilo, och att ekologisk potatis ska bli mer tillgänglig för fler konsumenter.

Ekologisk potatis: resultat och slutsatser
Både stora och små orter undersöktes. 22 butiker på 9 undersökta orter hade ekologisk potatis. Priserna varierade rejält. Lösvikt var inte oväntat billigast medan 2-kilospåsar kunde ge mer än dubbelt så dyr potatis. Genomsnittsskillnaden mellan kilopriset för lösvikt och 2-kilospåse var ca 2 kronor. 3-kilospåsar fanns på två orter (Lund, Falköping) medan 8 undersökta butiker hade lösvikt. Vanligast var att butikerna sålde ekologisk potatis i 2-kilospåsar, vilket också var den i genomsnitt dyraste varianten. Endast en butik hade rea på ekologisk potatis och är mycket riktigt billigast med ett kilopris på 3:45 kronor. Dyrast var en butik som sålde potatis i 2-kilospåse för 11:45 per kilo.

• Genomsnittspris för alla 30 olika ekologiska potatisprodukter var 8:25 kronor per kilo
• Genomsnittspris för lösvikt var 6:85 kronor per kilo
• Genomsnittspris för 2-kilospåsar var 9:00 kronor per kilo
• Pris för lösvikt varierade mellan 4:90 (Lund, Malmö) och 8:90 (Lund)
• Pris för 2-kilospåsar varierade mellan 7:25 (Stehag) och 11:45 (Lund)

Konventionell potatis
Priset på konventionellt odlad potatis undersöktes endast på vissa orter och butiker. Det varierade mellan ca 4:00 kronor per kilo för lösvikt och 8:00 kronor per kilo för 2-kilopåsar i genomsnitt. Billigast var den konventionella potatisen på RIMI i Höör där ett kilo potatis kostade 2:95 kronor per kilo. En butik (Hemköp Värnhem i Malmö) hade en prispolicy att ekologisk och konventionell potatis ska kosta lika mycket, 5:90 kronor per kilo för lösvikt i bägge fallen.

Skillnader mellan butikskedjor
Bland de olika butikskedjorna fanns också variationer, både i utbud och pris. Jämförelsen haltar dock på grund av att olika butiker i samma kedja kan ingå i olika storleks- och lågprissatsningar. Det är också svårt att dra slutsatser utan att ta hänsyn till läge (centralt eller perifert) och service.

• Hemköp sålde ekologisk potatis till ett genomsnittligt pris på 6:90 kronor per kilo.
• ICA sålde ekologisk potatis till ett genomsnittligt pris på 7:85 kronor per kilo.
• Coop sålde ekologisk potatis till ett genomsnittligt pris på 8:90 kronor per kilo.

På en ort (Lund) specialgranskades alla butiker (23 stycken). 10 butiker hade ekologisk potatis, eller 43.5 procent av de undersökta butikerna.

Tack till alla som deltog i SKIS prisundersökning!

Läs SKiS pressmeddelande >>

upp