Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-03


Den privata konsumtionen av ekologiskt ska öka

Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi för att öka den privata konsumtionen av ekologiska livsmedel. Konsumentverket har fått en extra miljon för detta. Det är bra och behövs. Samtidigt har man minskat vårt statliga stöd med 600.000 kronor, det väcker en tanke! Det verkar som regeringen inte vill ha en fristående och obunden konsumentorganisation.
Läs pressmeddelandet från regeringen >>

Målsättningen från regeringen är att den ekologiska produktionen till år 2010 skall nå en nivå på 20 procent av arealen, en tredubbling och att den offentliga sektorn ska stå för 25 procent av konsumtionen. ”Utgångspunkten i kommunikationsstrategin ska vara att ge de svenska konsumenterna information om ekologiskt märkta livsmedel samt öka kännedomen bland svenska konsumenter om EU-logotypen för ekologiska livsmedel”.

Det ger en doft av överförmynderi, styrning ovanifrån eller är det en ny version av biskop Brask, att ändamålen helgar medlen. Satsningen på EU-logga är väl också helt i linje med överhetens vilja att styra konsumenterna. Ska KRAV ”tas ur cirkulationen?”


Sveriges Konsumenter i Samverkan har inte högt förtroende för ett ekologiskt regelverk som nyligen tillät att nitrit får tillsättas i livsmedlen, märkta med EU-loggan. Varför får inte mångfalden blomma, eller ska vi ha ett EU-monopol.

Var med och debattera, skicka oss dina synpunkter och följ debatten på vår hemsida under ”EKOlogisktVAL".

upp