Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-02-18

Lämna synpunkter på ekologiskt jordbruk till EU

EUs aktionplan för ekologisk odling finns nu på Internet för kommentarer! Alla som vill göra sin röst hörd ska passa på fram till och med 16 mars 2003.

EU-kommissionen har utarbetat ett arbetsdokument som beskriver utvecklingen av ekologiskt jordbruk inom EU genom att studera flaskhalsar och ange möjliga delar i en framtida handlingsplan. Medan en del av de idéer som presenterats är baserade på befintlig lagstiftning skulle andra kräva att nya instrument skapades. En brett representativ grupp av intressenter från den privata och den offentliga sektorn gav förslag till kommissionen medan dokumentet utarbetades.

För att utveckla en handlingsplan som innehåller konkreta förslag uppmanar kommissionen intresseorganisationer och medborgare att lämna in sina synpunkter och ytterligare idéer. Kommissionen skulle särskilt vilja ta emot synpunkter på avsnitt 2.10 i dokumentet gällande delarna i en framtida handlingsplan för ekologiskt producerade livsmedel och ett ekologiskt jordbruk.

Läs mer >>

upp