Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-17


Världens största handelskedja Wal-Mart
satsar nu hårt på ekologiska livsmedel

Det rör sig bland de stora handelsblocken. Tidigare rapporterade vi att LIDL i Tyskland tar in ekologiska varor, NETTO har börjat göra det i Sverige. Lågpriskedjorna har upptäckt att de inte kan stänga den ekologiska trenden ute.

Wal-Mart säger sig vilja sälja ekologiska livsmedel för bara 10 procent högre pris än de konventionella, de kallar det för att demokratisera marknaden. Vissa som är engagerade i den ekologiska produktionen ser en möjlighet att snabbt öka den ekologiska arealen och att detta blir ett rejält genombrott och inte längre rör sig om en nischprodukt. Andra ser med oro en utveckling mot mindre stränga regler. Man kan heller inte bortse från att Wal-Mart vill bättra på sin dåliga image.

Mycket intressant läsning, direkt i New York Times >>
Se även BBCs hemsida >>

När ska Willys ta upp denna idé?

upp