Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-16


Vill du veta mer om internationell e-handel?


econsumer.gov får du information och råd om e-handel från tillsynsmyndigheter i 16 länder, däribland Konsumentverket/KO. De samarbetar för att motverka olaglig marknadsföring på Internet.

Har du blivit lurad på Internet?
På econsumer.gov kan du göra en anmälan mot företag i andra länder så att konsumentmyndigheterna i respektive land kan ingripa och förhindra att andra konsumenter drabbas av samma sak. På så sätt får Konsumentombudsmannen och tillsynsmyndigheter i andra länder också viktig information om problem och företeelser vid e-handel. Anmälningarna kan bidra till en säkrare och mer konsumentvänlig handel över gränserna.
Läs mer >>
upp