Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-06-26  
Debatten om myndigheternas experter fortsätter

Alltsedan vi började driva kampanjen och debatten om matfetterna har vi ifrågasatt vissa experter, som suttit i Livsmedelsverkets expertpanel och samtidigt varit avlönade av margarinindustrin. 2002 uppvaktade vi dåvarande folkhälsoministern Morgan Johansson om de felaktiga kostråden, men vi fick tillbaka ett svar som bara hänvisade till Livsmedelsverkets kostrekommendationer.

Under innevarande år har debatten blossat upp om jävssituationen och vissa forskares dubbelroll och lämpligheten att delta som experter i myndigheternas expertpaneler. I vår fördes också debatten om hur de nya kostråden skulle utarbetas och nu börjar det hända en del. EU:s upplägg har kritiserats och 7 myndigheter i Sverige har skärpt sina regler om jäv.

Livsmedelsverket meddelade den 25/6 i sitt pressmeddelande att man har infört nya rutiner när det gäller bedömningen av externa experters opartiskhet. Bland annat kommer fler personer på Livsmedelsverket att granska jävsdeklarationerna före generaldirektörens beslut.

Det är glädjande att se denna utveckling mot mera öppenhet och opartiskhet, samtidigt som man blir skrämd över att vissa intressen kunnat förvirra svenska folket i så många decennier med skrämsel för höga kolesterolvärden och ”farliga” mättade fetter. Margarinindustrin har haft fritt tillträde till ”kostrådgivningen” från både myndigheter och dietister och vi hör fortfarande råden från auktoritärt håll: använd lättmargariner.

Vem tar ansvaret för decenniers partiska kostråd som skapat så mycket ohälsa och stort lidande hos befolkningen? Fetma, övervikt och diabetes är inget vi strävat efter men råkat ut för, utan att ha bett om det! Visst är det till stor del matens fel och våra kostvanor, men de har inte vi konsumenter skapat utan förletts till via reklamen och kostråden. Somliga har ett stort ansvar här, men vilka? Vi bara anar och börjar förstå.

Men svenska folket har börjat förstå och vänder nu ryggen till lightprodukter och lättmargariner.

Läs om det i Bengt Ingerstams blogg:

Fet mat blir allt populärare >>
Fett-kriget avgörs nu av konsumenterna med sunt förnuft >>

Aktuella artiklar i media:
SvD: Nya jävsregler efter larm - Publicerad 2008-06-19
DN: Nya jävsregler för externa forskare - Publicerad 2008-06-19

Tidigare översikt av artiklar i ämnet jäv:
Omfattande jävsförhållande i myndigheters expertgrupper - Publicerad 2008-06-26
Sammanfattning sedan 1995 på vår hemsida om ”Debatten om fetterna”
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss