Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-27

EUs nya jordbrukspolitik

EU-kommissionen presenterade den 22 januari lagförslag inom ramen för den så kallade halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Utgångspunkten för lagförslagen är kommissionens meddelande om halvtidsöversynen som presenterades i juli 2002. Det grekiska ordförandeskapet hoppas att beslut ska kunna fattas om lagförslagen före sista juni i år.

Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nyquist verkar positiv till EUs nya jordbrukspolitik (CAP) som presenterats idag. Produktionen ska anpassas till konsumenternas behov och inte till stödsystemen och jordbrukarna ges nu möjlighet att agera på ett ekonomiskt rationellt sätt. Det är också positivt att kommissionen har ambitionen att ta ett helhetsgrepp på hållbar utveckling inom
jordbruket, menar ministern. LRF är däremot mycket kritiska till reformen som man menar missgynnar svenska bönder.

Förslagen skickas nu på remiss till berörda organisationer och intressenter.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida (DG Agri) >>
EU-reform slår hårt mot svenska bönder (pressmeddelande från LRF) >>

upp