Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske, Klimatet
2008-05-16 Publicerad i KR nr 19 samt i SKN nr 86
Minskad torsk kan bidra till algblomning

Den drastiska nedgången av torskbeståndet sedan mitten på 1980-talet har förändrat hela Östersjöns ekosystem. Minskningen av torsk har orsakat en dramatisk ökning av djurplanktonätande skarpsill, torskens huvudsakliga byte, vilket i sin tur har medfört att mängden djurplankton minskat och mängden växtplankton ökat under sommaren. Så inleder Fiskeriverket sin artikel på sin hemsida.

Rapporten, som fiskeriverkets artikel bygger på, fick stort genomslag i massmedia som vi rapporterar om i separata artiklar.

På Fiskeriverkets hemsida finns också en informativ artikel: Några fakta i torskdebatten.

För debatt är det, och alla inblandade parter har olika uppfattningar. Vi ska belysa dessa i olika artiklar i detta nyhetsbrev (SKN nr 86).
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss