Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-12-18 Publicerad i KNY nr 5 samt i SKN nr 101
Debatt:
Handeln ska inte förvägra mig
att köpa en ålsnutt till jul


Jag äter 5 cm rökt ål om året, till Jul! Det vill både jag och barnen ha, annars är det inte Jul.
Det är inte mitt fel att det är ont om ål i världen och att invandringen av ålyngel, glasål, inte fungerar, inte heller att ålen som ska vandra ut och leka, långt där borta i Sargassohavet, inte kommer helskinnad förbi alla vattenturbinerna i våra älvar.

Det finns ål i Sverige och det finns en laglig fångstkvot. Men nu ska jag inte få köpa min ålsnutt till Jul, det har ledningen bestämt hos COOP, ICA, Axfood och Bergendahls! Inte ens om jag tar båtarna till Finland, Åland eller Baltikum kan jag vara säker på att få smaka en bit ål. Då vill jag inte ha deras julbord.

Det verkar som vi håller på att få en ny trend, handeln och restaurangerna censurerar vad jag får köpa och äta. Påverkade från intressen som vill styra konsumenterna att inte äta ål, uppvaktas dessa med budskap som ”ni vet väl att ålen är utrotningshotat, ni ska inte sälja den eller ha den på menyn då”!

Varför låter ni er påverkas av opinionsbildning, som inte är lagstiftning och medverka till att inskränka vår legitima rätt, att som konsumenter själva få välja?

Jag vet att ålen är starkt hotad som art, men jag vet också varför och jag räddar inte ålen med att avstå en 5 cm bit rökt ål till julmiddagen, medan de ansvariga för räddningsplanen för ålen på EU-nivå inte vågar vara tillräckligt snabba och tar för mycket hänsyn till vissa särintressen.

Till EU och de svenska myndigheterna och regeringen vädjar jag i stället, arbeta för att stoppa fångsterna av ålyngel, glasålen, runt Europas kuster för export till Kina. Glasålen ska bara användas för utsättning i våra Europeiska vatten och naturligtvis våra svenska vatten. Förbjud (EU kan) frossandet i vissa länder av traditionen att äta ålyngel, för att bidra till att rädda ålen, ett gemensamt långsiktigt och hållbart intresse! Låt oss få äta den i Sverige lagligt fångade vuxna ålen, skeppa den inte till andra länder. Vi får inte glömma ålen, då finns det inget intresse kvar att jobba för att vårda ålbestånden.

Gör något på högre ort, det är ni tillsatta för att göra, folkvalda och avlönade tjänstemän, och var inte så eftergivna och fega och till handeln och restaurangerna vill jag avsluta med att vädja, avstå i demokratins namn från att lyda särintressen och opportunt styra oss konsumenter. Låt oss konsumenter bestämma om vi vill fira Jul med eller utan en liten bit rökt ål!

Bengt Ingerstam
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
www.konsumentsamverkan.se

PS det fångas lagligt i Sverige 200 ton ål, som motsvarar en konsumtion på 22 gram per konsument och år.


Läs tidigare artiklar här på hemsidan om ålproblemet:
Turbiner och frossande sydeuropeer utrotar ålen >>
Rädda ålen! >>
Det verkar ljusna för bestånden av ål >>

Läs mer om Fiske på hemsdian

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss