Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2006-11-21 Publicerad i SKN nr 44


Oron för att fisken
ska ta slut är befogad

Frågan är bara vems oro som är viktigast?

Vi anser att det är konsumenternas framtida överlevnads som måste sättas i första rummet. Vi behöver mat för överlevnad och tar maten slut blir det en tragedi som kan liknas vid hur det gick för befolkningen på Påskön, de åt upp varandra, sen var det slut!

Produktionen på landytan bara minskar, kanske minskar också landytan p g a klimatförändringarna. I vart fall kan inte jordens ökande befolkning livnära sig på det som produceras på land.

Fiskarena (yrkeskåren) är självklart oroade i första hand för att fisken ska ta slut, men det beror ju inte på att vi konsumenter äter för mycket fisk, utan för att fisk t ex tas upp för att göra fiskmjöl som ska ges till grisar och kycklingar samt lax i odlingar, men också på de stora s k ”utkasten”, det som av byråkratiska skäl slängs tillbaka i havet i dött tillstånd.

Man har helt rätt i att vara oroliga, men då gäller det ju arbetstillfällena och inkomsterna. Den synpunkten får ändå betraktas som ett särintresse, underställt konsumenternas krav på nyttig mat!

Gemensamt har vi slutligen oron för överfisket och utrotningen av bestånden! Knappast är det konsumenternas fel! Här ligger det svåra, rovfisket, som måste lösas på politisk väg.

Läs mer i artikel från Sveriges Radio >>

Läs mer om fiske på vår hemsida >>
upp