Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2011-06-16  
ICES rådgivning inför 2012
och kommissionens policy
Yrkesfiskarens huvudledare nr 6 -2011,
ursprungligen publicerad på yrkesfiskarna.se

Internationella havsforskningsrådet (ICES) presenterade i förra veckan sina råd för fiskbestånden i Östersjön inför beslut om fisket år 2012.

Råden visar tydligt en fortsatt uppgång för torsken – och återigen visas att tidigare rop på vargen och torskens utrotning varit helt omotiverad.

Råden visar en vikande trend för sill och skarpsill – som inte stämmer med fiskets erfarenheter och en förvaltningsplan på en gedigen vetenskaplig grund är mycket angelägen för att slippa dessa årliga, alltför stora svängningar.

Sorgebarnet i rådgivningen är laxen, där nu konstateras att den vilda komponenten lax i Östersjön ökat tiofalt sedan aktionsplanen antogs år 1997. Numera är det den odlade laxen som tillsammans med några mindre vatten-drag tillåts styra råden och på grund av låg överlevnad för laxsmolten leder det till ett råd om – 55 %. Detta trots att den största delen av fisket, det med laxgarn, är borta sedan 2008.

ICES påpekar också att någon förvaltningsplan inte existerar för närvarande. Även för laxen är en sådan plan angelägen och att den bygger på de av BS-RAC antagna rekommendationerna från 2007!

Läser man de vetenskapliga råden, inklusive de rader om stor osäkerhet som finns för de flesta bestånd, tillsammans med EU-kommissionens policy-meddelande för TAC-besluten inför 2012 är det lätt att dra slutsatsen att det finns väldigt få tillfällen då kvoter kan tillåtas öka.

Osäkerhet ska enligt policyn alltid dra ner kvoterna, trots att den vetenskapliga rådgivningen redan innehåller försiktighetsmått. Försiktighetsmåtten ska enligt kommissionen sedan göras en gång till.

Policyn måste ändras till att åter bli en förvaltning och politiska beslut – grundat på en solid vetenskaplig grund med försiktighetsprincip och ekosystemansats inbyggda, inte multiplicerade en gång till.

Råden presenteras i sin helhet på ICES hemsida: under ingången Advice/Latest advice/Baltic Sea. http://www.ices.dk/indexfla.asp

ICES råd för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt kommer den 29 juni.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss