Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2007-03-21, uppdaterad 2007-03-30


Konferens om svartfiske i Östersjön


Baltic Sea Regional Advisory Council BS RAC ordnar stor konferens i Köpenhamn 28-29 mars med tema ”Kontroll och Efterlevnad ” med målet att få bukt med överfisket i Östersjön.

Sveriges Konsumenter i Samverkan deltar som enda svensk konsumentorganisation.

Överfisket är ett hot mot livsmedelsförsörjningen globalt och även i våra nära hav utgör det ett problem. Haven som svarar för omkring 70 % av Jordens yta är en solfångaryta som är en resurs för att fånga energi i form av både alger och fisk (med nyttiga proteiner och fett) som vi inte får ”stänga ner”. Det skulle innebära minst en 10-faldigt större konkurrens om det som odlas på land, den lilla återstående fläcken på Jorden, som vi så skickligt också håller på att förstöra. Ska dessutom resten av befolkningen på Jorden få tillräckligt med mat? Då står vi inför problem. Därför är haven och fisket en överlevnadsfråga för mänskligheten och en hjärtefråga för oss konsumenter.

Läs mer om konferensen på BS RACs hemsida
Läs rapporter från konferensen
upp