Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2006-08-24  


COOP har svårt att lära
sig och läsa innantill


Stillahavslax ute och simmar igen, nu som extraerbjudande för 39:90 (79:80 per kg!).
Ingen uppgift om fångstzon eller ursprungsland eller produktionssätt. Latinska namnet Oncorhynchus keta står angivet och det är chum eller hundlax, som den också kallas. Stillahavslax finns inte upptaget i vare sig Livsmedelsverkets eller Fiskeriverkets listor över gällande benämningar.
Laxen är av märket Compass, som har varit med i våra spalter tidigare, läs mer här >>

Särskilt billigt var det ju inte heller, 79:80 kr/kg. 39:90 är priset för förpackningen, det sedvanliga priset för att lura oss att tro att något är billigt.

Det händer mycket kring fiske nu. Följ debatten här >>
Annons fån erbjudande på COOPs hemsida
upp