Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2006-01-23


Fisket och GMO, nu räcker det!
Var med nu och trappa upp konsumenttrycket!

- Frågan om introduktionen av GMO, genmodifierade grödor via grismagarna så att GMO-industrin kan bli av med sina produkter och köra över oss konsumenter, är akut!
- Frågan om näringslivets hantering av en för överlevnaden så viktig resurs som fisk och i synnerhet kriminella aktiviteter, som myndigheterna inte klarar att stoppa, är också en avgörande fråga.

Trycket från konsumenterna är avgörande i båda dessa frågor. Trycket från var och en, det som alla kan bidra med, utgör vår gemensamma röst och ju fler vi blir ju starkare blir rösten och tyngden bakom det vi alla tycker ska ändras.

Vi kan centralt inte annonsera om bojkottaktionerna och media är inte speciellt roade av att skriva om bojkotter, men du kan bidra att sprida information om dessa aktioner. Maila vidare våra ”Snabba KonsumentNyheter” till de du känner och uppmana alla att prenumerera – det är ju gratis!

Det är denna aktion vi kallar DJUNGELTELEGRAFEN – gammal, beprövad och effektiv!

Enklast kopierar du länken för aktuella numret, som är: http://www.konsumentsamverkan.se/nyhetsbrev2/060124.html
och skickar i ett mail helt enkelt till dina bekanta, med text, t ex:

”Detta måste du bara läsa, prenumerera gratis
– viktigt för oss som konsumenter så att vi inte blir överspelade”.
upp