Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2007-10-24 Publicerad i KR nr 4 samt i SKN nr 71


Torskkvoter och dumpning

Upp till 70 procent av fiskarnas fångst slängs tillbaka ner i havet igen.

Lyssna på inslaget om dumpning i SR >>
Lyssna på samtal med Katja Ringdahl, från Fiskeriverkets havslaboratorium i Lysekil.

Vi har som enda svenska konsumentorganisation engagerat oss i fiskefrågor under en längre tid. Vi anser det vara en förutsättning för ett hållbart samhälle att vi har ett fungerande fiske och produktiva fiskbestånd.

Läs mer om varför vi engagerar oss för fisket >>

Vi accepterar inte att man fortsätter att kasta denna mängd döda fiskar tillbaka i haven och kräver snabba förändringar i lagstiftning och i utvecklingen av redskap.
upp