Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-08-23 Publicerad i SKN nr 66


Skojet med lax inte roligt


Det är skillnad på Hundlax och lax. Inte bara det latinska namnet är olika men också innehållet av främst fett. När en lax är som mjällast och smälter i munnen är fetthalten runt 12-13 %. Hundlax smälter inte i munnen, men går att dekorera bordet med.
Hundlax, eller också kallad Chumlax, heter Onchorynhcus keta medan lax heter Salmo salar.

Främst är det Stilla Havet som förser oss med hundlax medan det vi menar med lax kommer från Östersjön och våra älvar eller odlas främst i Norge.

Priserna på hundlax är väsentligt lägre än ”riktig” lax. Därför är det så lönsamt att skoja med konsumenterna just med det låga priset och den luddiga, ofta felmärkta, märkningen.

Läs tidigare inlägg på vår hemsida >>
upp