Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2006-01-20 Läs mer om skandalen på vår hemsida >>


Findus och det illegala fisket

En allt större mängd torsk från Barents hav har hamnat i europeiska hamnar de senaste åren. En stor del av den är fiskad illegalt som ett resultat av cyniska kommersiella intressen i väst kombinerat med rysk fiskerimaffia och mindre noggranna Europeiska myndigheter. Många fångster har i slutändan hamnat i Findus varor. (citat Greenpeace hemsida). Läs hela brevet från Greenpeace till Findus.

Heder åt Findus som så snabbt erkände och tog tag i problemet. Då Findus är en stor aktör kanske det nu bidrar till en snabbare förändring av hela den internationella fiskmarknaden. Grattis Greenpeace också för ett proffsigt agerande och väl planerade aktioner, som nu snabbt ger fantastiska resultat.

Läs mer om torskskandalen på vår hemsida >>
upp