Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-09-05 Publicerad i SKN nr 36


Strömming från Nordostatlanten

Det finns tre uppgifter som är obligatoriska för att fisk ska få säljas:
- Handelsbeteckning (hundlax får inte kallas Stillahavslax)
- Produktionsmetod (vildfångad eller odlad)
- Fångstzon (Nordostatlanten, oftast)

Detta regelverk bygger på EU:s direktiv (2065/2001 utom för handelsbeteckningar som varje land bestämmer på ”förståeligt språk”. Mer kan läsas på Livsmedelsverkets hemsida >>

Efter en förberedande undersökning kan vi tyvärr konstatera att alltför ofta saknas uppgifter om fångstzon. Finns den så står det oftast ”Nordostatlanten”, t o m för strömming från Östersjön, vilket är fel. Ibland har vi fått svaret att ”vi behöver inte skylta, det finns personal att fråga!”, vilket också är fel. Informationen ska vara skriftlig och väl synlig.

Enligt regelverket för fångstzon anges ”Nordostatlanten”, utom för Östersjön, alltså ska strömmingen skyltas med ”Östersjön”.

Vi kan förstå att det kan bli tröttsamt att alltid ange Nordostatlanten för i stort sett all färsk fisk, men så har EU bestämt. Men vi konsumenter nöjer oss inte med detta. Vi kräver bättre och relevant information.

I regelverket finns det angivet: Närmare uppgift om ursprung utöver fastställda fångstzoner får lämnas frivilligt. Alltså kan varje butik kosta på sig att ge bättre upplysning, t ex Kattegatt, Skagerak, Nordsjön, Norska havet e dylikt. Exempel som ”Smögentorsk – fångad i Nordostatlanten” undanber vi oss.

Eftersom det inte är lagreglerat men frivilligt vänder vi oss inte till regeringen, myndigheterna eller EU utan till de svenska fiskaffärerna/grossisterna, med begäran om tydligare märkning:

Foto: Bengt Ingerstam
- Ge era kunder ärlig och upplysande information, utöver den lagstiftade som oftast saknas, även den.
- Det är lika logiskt att vi får veta vad vi köper, när ni tycker det är logiskt att vi betalar för det vi köper!

Läs mer på vår hemsida om mat från hav och sjö >>
Inlägget om COOPs Stillahavslax (som kom från Stilla havet) >>
Läs broschyren V V V - Vi Vill Veta

Se några bilder:

Fångstzoner

Källa: Svensk Fisk
Fiskdisk utan information

Foto Hans Magnusson
upp