Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2005-11-25  


Fiskeriverket kräver nu totalstopp
för torskfisket i Skagerack


Utfiskningen och hotade fiskebestånd är ingen nyhet för oss konsumenter. I fjol blev vi ju uppmanade av WWF att bojkotta torsken och I dagarna rasar debatten om varför man kasta en massa fisk överbord, död. Vi föreslog förra året att höja minimistorleken till 45 cm i st f 40 cm, så könsmogen torsk kan leka 2 gånger i stället för 1 gång och lekmassan blir också då dubbel, alltså en 4 gånger så snabb förökning, i stället för att laborera med fiskestopp.

Nu är det dags igen, diskussionen om fiskestopp, länkar till aktuella artiklar finns nedan. Vi ska följa upp frågan löpande, för den är inte lätt.
DN 2 november 2005: Fiskeriverket kräver totalstopp
DN 2 november 2005: Svenska fiskare fruktar torsktopp

Läs mer:

- Synpunkter på fisket i vårt remissvar till Bilen Biffen och Bostaden
- Vårt pressmeddelande 2004 när bojkotten påbjöds
- Av fisk blir du klok
- Viktiga länkar om fiske
- Ta för vana att ofta kolla Svensk Fisk, organisation för objektiv information om fisk. Nyheter. Recept
upp