Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2006-01-30  


Brister i lobbyarbetet
när torskkvoterna höjdes

Beslutet i EU:s ministerråd att tillåta ett utökat torskfiske i Östersjön tas emot med stort missnöje hos den svenska regeringen och på Fiskeriverket.
- Vi har misslyckats med lobbyarbetet inför de här förhandlingarna, säger en delvis självkritisk generaldirektör på Fiskeriverket, Axel Wenblad.

Nu lovar han att ta initiativ som ska leda till att den svenska linjen möter större förståelse i framtida förhandlingar.

SKIS kommenter: Intressant jämföra EUs rapport här i samma nummer av SKN. Frågan är vad som påverkar EU att höja kvoterna?

Läs artikeln av Mikael Nyberg den 22 dec 2005 i Dagens Miljö
upp