Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2008-02-14 Publicerad i KR nr 11 samt i SKN nr 78
Nu lyfter vi bort bojkotten av FÄRSK torsk!

I och med att märkningen NÄRFISKAT nu går igång upphör rekommendationen att bojkotta färsk torsk. Observera att detta gäller enbart för färsk torsk och bojkotten för fryst torsk fortsätter tills man kan garantera en funktionell och korrekt spårbarhet.

Eftersom systemet är under införande, startade i januari 2008, är det viktigt att pressa på fiskhandlarna, butiker med färsk fisk och ”fiskbilar” på hjul att tillämpa märkningen. Vi Vill Veta, VVV är en av våra kampanjer, alltså behöver vi trycka på. Vi vet idag med tillräcklig säkerhet att färsk torsk över disk nu kommer från lagligt fiske i svenska vatten och inom bestämda kvoter.

Sedan återstår arbetet med att säkerställa bestånden på lång sikt, men det löser inte vi konsumenter vid fiskdisken utan genom att delta i förhandlingarna och det gör vi inom Sveriges Konsumenter i Samverkan, som enda svensk konsumentorganisation. En fortsatt bojkott av färsk fisk fungerar inte idag, för det som inte säljs skeppas bara utomlands. Fisket pågår ändå upp till bestämda kvoter och en fortsatt bojkott skulle bara omintetgöra införandet av ett fungerande system för spårbarhet.

Därför lyfter vi nu bort rekommendationerna att bojkotta färsk torsk också för att underlätta införandet av spårbarheten och märkningen med NÄRFISKAT.

Butikerna bör alltså snarast ansluta sig till NÄRFISKAT och veta vad det innebär. Hela kedjan måste samarbeta.

Om butiken skyltar med NÄRFISKAT bör man fråga efter var och med vilken båt torsken har fångats. Det ingår i reglerna för NÄRFISKAT att man ska kunna uppge detta. För att det inte omedelbart ska bli ett nytt skandalområde och hela satsningen ska bli ett fiasko bör vi konsumenter sätta tryck på butikerna att de verkligen både vet om vad det innebär samt kunna visa upp dokumenten, annars kan vi inte lita på märkningen.

NÄRFISKAD-märkt färsk torsk är fångad med lagliga redskap på godkänt område och inom godkända kvoter av svenska båtar och besättning.


Spårbarhetssystemet och märkningsreglerna är lovvärda, men ertappas det med fusk i butikerna faller det redan i starten. Därför är konsumenternas vakande öga viktigt!

Vår roll som konsumenter är NU viktigare än någonsin. Vår vakenhet kan nu medverka till att vi börjar få ordning på framtidens fiske och rädda såväl fisket som fiskebestånden.

Köp nu alltså färsk ”svensk torsk”, den fiskas ändå upp men köper vi inte den går den på export. Fråga efter NÄRFISKAD torsk. Äntligen finns spårbarheten och det är bästa hjälpen för oss konsumenter och ett uthålligt fiske

Läs vårt pressmeddelande >>

Läs också Bengt Ingerstams blogg med flera inlägg inom fiskepolitiken >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss