Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-01-31 Publicerad i KR nr 10 samt i SKN nr 77


Bättre ursprungsmärkning på fisk

Missnöjet med märkningen av fångszon, som EU föreskrivet, skapade mycket missnöje främst hos konsumenterna. I referensgruppen för konsumentfrågor hor Fiskeriverket togs frågan upp för ett par år sedan och alla var ense om att något måste göras. Det beslöts då att fiskebranschen själva skulle utveckla ett system som bättre kunde föra vidare informationen till konsument, med andra ord att fiskarna själva skulle på ett bättre sätt sköta om att informationen blev korrekt och mera precis och följa fisken hela vägen fram till fiskdisken.

Som det varit enligt EU:s direktiv blev nästan all fisk deklarerad ”fångad i Nordostatlanten” och zon 27. Det blev ju lite konstigt då strömming från Östersjön var fångad på samma plats som sill från Kattegatt, eller torsk från Lofoten och torsk från Östersjön. I samband med avslöjandena om svartfiske, inte minst i Östersjön och ett okontrollerat rovfiske, var det exaktare ursprunget viktig om man skulle undvika t ex torsk från Östersjön. Förvirringen var stor.

Strömming fiskad i Nordostatlanten
Från den 1 januari 2008 ska fisken vara märkt med NÄRFISKAT. Ett snävare område ska anges och att fisken endast är fiskad i Östersjön, Skagerak, Kattegatt en bit in i Nordsjön, alternativt i svenska insjöar eller odlad i Sverige. Det innebär forfarande att fisk kan förekomma från områden utanför dessa områden men då får den inte märkas med NÄRFISKAT.

Svenskt, godkänt, spårbart
Fisk och skaldjur märkt med Närfiskat är en garanti att produkten är fiskad av svenska fiskebåtar, inom godkända kvoter och är spårbar från fiskebåt till fiskhandlare. Detta innebär att alla inblandade skall vara medlemmar i Närfiskat; såväl fiskebåt, grossist, fiskhandlare och restaurang, för att varan skall få säljas som en Närfiskat produkt.

En tredje part, en oberoende kontrollant har utsetts, Aranea Certifiering, ett dotterföretag till KRAV, som ska kontrollera att reglerna följes och systemet fungerar.

Länk till NÄRFISKAT: www.narfiskat.se
Länk till artikel om NÄRFISKAT i Yrkesfiskaren (pdf) >>

Flygblad >>upp