Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2006-09-14


Regeringen tillsätter ny
utredning för att rädda fiskebestånden

Enligt pressmeddelande från Jordbruksdepartementet den 7 september ska en ny utredning se över fiskelagstiftningen och föreslå en ny fiskevårdslag. Syftet är att fiskevården ska bli en del av naturvården. Bakgrunden är de senaste årens problem med hotade fiskbestånd.
Läs hela pressmeddelandet här.

Bra att något mer görs men har allt man tidigare gjort inte gett något resultat? Har det misslyckats? Ja utfiskningen har man inte klarat av att lösa. Men lösningen är inte fler utredningar, även om de inte är fel att göra. Mer måste göras och det är bråttom.

Problemet är gigantiskt. Utan ett fungerande fiske och en hushållning för långsiktig vård av fiskebestånden kollapsar hela livsmedelsförsörjningen för mänskligheten. Haven är en större och viktigare tillgång än jordbruksmarken. Jordbruket använder en areal, som bara är en bråkdel av havens yta, dessutom utarmad med konstgödsel, bekämpningsmedel, tunga jordbruksmaskiner, monokultur, eruption, oljeberoende samt storskalig koncentration och global handel.

Från fisk får vi de rätta fettsyrorna, något man på sista tiden börjat förstå och försöker efterapa i fettindustrin som är baserad på diverse vegetabila och animala (landlevande djur) fetter.
Läs mera allmänt om fiske på vår hemsidan >>

upp