Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2007-03-05 Publicerat i SKN nr 53 >>


BS RAC, Regionala rådgivande kommittén för östersjöfisket hade årskonferens i Stockholm den 28 februari med medverkan från konsumentorganisationer

Viktigt beslut togs om hur den vilda laxen i Östersjön ska räddas och målet för 2008 sattes att få stopp på det illegala fisket.

Baltic Sea Regional Advisory Council, BSRAC, är det engelska namnet. BSRAC rapporterar till EUs fiskekommission, som också till stor del finansierar arbetet. Första årets arbete är nu klart och resultatet är lovande. Avsikten är att de berörda länderna ska ge EU ett bättre underlag för utarbetandet av rekommendationerna för fisket och kvoterna. Kommittén har kommit till på initiativ av EU och målet är att utveckla hållbara fiskemetoder och kvoter och återskapa fiskebestånden för att säkra en framtida god tillgång till det livsmedel som ger oss bra protein och riktigt nyttiga fetter.

Det intressanta är att här möts nu både intressenter för fisket och miljö- och konsumentorganisationer i en dialog, för att nå konsensusbeslut i de viktiga frågorna om ett uthålligt fiske. 18 ledamöter representerar fiskenäringen och 9 ledamöter representerar de ideella intressena, varav konsumentsidan har fått två platser.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson invigningstalade och sa bl a: ”Fiskbestånden är viktiga för miljoner människor omkring Östersjön och är en mycket viktig bas för livsmedelsproduktion, som måste hanteras med stor omsorg.” Mötet hölls i Riksdagens andrakammarsal. Sveriges konsumenter representerades av Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, medlemsorganisation i BSRAC.

Bengt Ingerstam är också ledamot i BSRAC styrelse. Konsumentorganisationer har två platser och den andra ledamoten är Jeppe Juul från Danmark som representerar ASECO, vår gemensamma Europaorganisation. Ett mycket viktigt dokument fastställdes om hur de vilda laxbestånden ska räddas och tillåtas växa till såväl i haven som i lekälvarna. Läget var ytterst kritiskt för några år sedan men börjar nu förbättras.

Kommande år intensifieras arbetet på att få stopp på det illegala rovfisket, hitta former för kontrollen och efterlevnaden. I detta arbete finns utrymme för en kunnig och engagerad person som kan vara ersättare för Bengt Ingerstam.

Läs här hela pressmeddelandet på engelska >>

upp